خانه / مرکز دانلود / مداحی / ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

 

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شب آخر ماه شعبان ۱۳۹۱-میثم مطیعی دانلود ۸,۸۳۷ ۰:۳۷:۴۰
۲ دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی دانلود ۳,۶۷۵ ۰:۱۵:۳۹
۳ منصور ارضی (بخش اول) دانلود ۱,۷۰۷ ۰:۰۹:۴۱
۴ منصور ارضی (بخش دوم) دانلود ۱,۳۱۵ ۰:۰۷:۲۷

 

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ دعای مشلول دانلود ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷

 

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

۱  ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)
۲  شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)

 

ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ دعای ربنا (با صدای حامد زمانی) دانلود ۸۷۷ ۰:۰۲:۴۳
۲ دعای ربنا (با صدای سید علی موسوی) دانلود ۱,۱۰۸ ۰:۰۳:۳۱
۳ اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت دانلود ۱۱۵ ۰:۰۰:۱۸
۴ بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا… دانلود ۱۰۵ ۰:۰۰:۱۶
۵ یا واسع المغفره اغفر لی دانلود ۷۰ ۰:۰۰:۱۰

 

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ یا علی و یا عظیم … دانلود ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۲ یا علی و یا عظیم (با صدای امیر رضا عرب) دانلود ۲,۷۲۰ ۰:۰۲:۵۴
۳ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور دانلود ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۴ اللهم هذا شهر رمضان دانلود ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۵ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام دانلود ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار دانلود ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی دانلود ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) دانلود ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) دانلود ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر دانلود ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند دانلود ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی دانلود ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو دانلود ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار دانلود ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی دانلود ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری دانلود ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد دانلود ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) دانلود ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) دانلود ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ دانلود ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ دانلود ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری دانلود ۶,۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان دانلود ۷,۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ حاج سعید حدادیان دانلود ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۲ حاج مهدی منصوری دانلود ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۳ حاج منصور ارضی دانلود ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷
۴ حاج منصور ارضی (بخش اول) دانلود ۳,۶۰۱ ۰:۲۰:۲۷
۵ حاج منصور ارضی (بخش دوم) دانلود ۳,۸۰۱ ۰:۲۱:۳۶

 

دعای جوشن صغير

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شيخ باقر مقدسی دانلود ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ حاج سعید حدادیان دانلود ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۲ حاج منصور ارضی دانلود ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۳ حاج محمد رضا طاهری دانلود ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۴ حاج مهدی سماواتی دانلود ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۵ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) دانلود ۱,۷۲۰ ۰:۰۹:۴۵
۶ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) دانلود ۲,۷۱۹ ۰:۱۸:۳۸
۷ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) دانلود ۳,۲۰۴ ۰:۱۸:۱۲
۸ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) دانلود ۳,۳۱۱ ۰:۱۸:۴۸
۹ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) دانلود ۳,۷۰۳ ۰:۲۱:۰۲
۱۰ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) دانلود ۳,۸۲۳ ۰:۲۱:۴۳
۱۱ دعای افتتاح دانلود ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۱۲ شیخ باقر مقدسی دانلود ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ سید حسن نصر الله دانلود ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) دانلود ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۳ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) دانلود ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۴ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) دانلود ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۵ میثم تمار (قسمت اول) دانلود ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۶ میثم تمار (قسمت دوم) دانلود ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۷ میثم تمار (قسمت سوم) دانلود ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۸ میثم تمار (قسمت چهارم) دانلود ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۹ میثم تمار (قسمت پنجم) دانلود ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۰ میثم تمار (قسمت ششم) دانلود ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۱ رفیعی – قسمت اول دانلود ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۲ رفیعی – قسمت دوم دانلود ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۱۳ حاج مهدی منصوری – قسمت اول دانلود ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۱۴ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم دانلود ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۱۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول دانلود ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۱۶ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم دانلود ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۱۷ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم دانلود ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۱۸ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم دانلود ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۱۹ حاج مهدی سماواتی۲ دانلود ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۰ حاج مهدی سماواتی۳ دانلود ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(میثم مطیعی)- جدید دانلود ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) دانلود ۲,۰۳۵ ۰:۱۱:۳۴
۳ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) دانلود ۱,۶۳۴ ۰:۰۹:۱۷
۴ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) دانلود ۱,۰۷۶ ۰:۰۶:۰۶
۵ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) دانلود ۱,۰۷۵ ۰:۰۶:۰۶
۶ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) دانلود ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۷ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) دانلود ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند دانلود ۶۲۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ دعای عهد دانلود ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ سید ولید المزیدی دانلود ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/میثم مطیعی- جدید دانلود ۴,۶۴۰ ۰:۱۵:۴۹
۲ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی دانلود ۷,۰۴۱ ۰:۳۰:۰۱
۳ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی دانلود ۱۰,۴۴۷ ۰:۴۴:۳۲
۴ دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی دانلود ۳,۹۰۱ ۰:۱۶:۳۷

 

ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه) دانلود ۳,۲۲۱ ۰:۱۳:۴۳
۲ ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه) دانلود ۱,۴۹۰ ۰:۰۶:۲۰

همچنین ببینید

تلاوت قران ,استاد سید مرتضایی, جزء ۲۹ , جزء۳۰ , شبستان مسجد فاطمیه, ماه مبارک رمضان , نماز قضاء , حاج آقای علوی , مسجد فاطمیه ,افسریه

آخرین تلاوت قران ماه مبارک رمضان – امروز

اخرین تلاوت قران امروز بعد از نماز ظهر و عصر توسط استاد سید مرتضایی خواندن …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 10 =

 مسجد بلاگ  ستادعالي كانون هاي فرهنگی و هنری مساجد كشور جشنواره‌ی بزرگ فرهنگی هنری جوانان مساجد ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور  اداره کل کتابخانه‌های مساجد کشور