خانه / پرداخت آنلاین هدایا و نذورات

پرداخت آنلاین هدایا و نذورات

عزیزان خیری که قصد کمک به مسجد فاطمیه افسریه دارند ، می توانند مبالغ هدایا و نذورات خود را به حساب زیر واریز نمایند.

شماره حساب  ۰۱۰۹۳۰۴۷۹۰۰۰۰  بانک ملی ایران

به نام مسجد فاطمیه افسریه

امکان پرداخت آنلاین بزودی فعال خواهد گردید.

 مسجد بلاگ  ستادعالي كانون هاي فرهنگی و هنری مساجد كشور جشنواره‌ی بزرگ فرهنگی هنری جوانان مساجد ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور  اداره کل کتابخانه‌های مساجد کشور